Baggrund for ordningen om borgerforslag

Link til baggrundsmateriale om borgerforslagsordningen

I 2014 blev der fremsat et beslutningsforslag om mulighed for borgerdrevne beslutningsforslag, som dog ikke kom til den afsluttende 2. behandling og dermed afstemning i Folketinget.

Du kan bl.a. læse beslutningsforslaget, og hvad der blev sagt under 1. behandlingen
her.

I 2016 blev der fremsat et lignende folketingsbeslutning om mulighed for at få borgerdrevne beslutningsforslag behandlet i Folketinget. Beslutningsforslaget blev vedtaget af Folketinget den 2. juni 2016.

Du kan bl.a. læse beslutningsforslaget, og hvad der blev sagt under 1. behandlingen
her.

Som en udmøntning af folketingsbeslutningen vedtog Folketinget i december 2017 lov nr. 1672 af 26. december 2017 om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Du kan læse loven på Retsinformation her.

Du kan læse nærmere om Folketingets behandling af lovforslaget, og hvad der blev sagt under 1. behandlingen her.

I maj 2022 ændrede Folketinget loven, da de vedtog lov nr. 698 af 24. maj 2022 om ændring af lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Du kan læse ændringsloven på Retsinformation her.

Du kan læse nærmere om Folketingets behandling af ændringslovforslaget, og hvad der blev sagt under 1. behandlingen her.

Reglerne om borgerforslagsordningen er fastsat i bekendtgørelse nr. 843 af 8. juni 2022 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Du kan læse bekendtgørelsen på Retsinformation her.