Borgerforslag

Opret forslag

Her kan du oprette, se og støtte borgerforslag

Her på siden kan du oprette, se og støtte borgerforslag til noget, som du mener bør ændres i lovgivningen eller i samfundet. Alle med stemmeret til folketingsvalg kan bruge ordningen.

Du kan stille et borgerforslag, hvis

  • du har stemmeret til folketingsvalg,
  • mindst tre personer vil være medstillere og
  • forslaget overholder reglerne for ordningen.

Hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter forslaget, kan det blive fremsat som beslutningsforslag i Folketinget. Her vil politikerne behandle forslaget og i langt de fleste tilfælde stemme om dets vedtagelse. I nogle tilfælde kan Folketinget også vælge at afslutte behandlingen af et borgerforslag med at afgive en politisk rapport – en beretning. Det betyder, at det folketingsudvalg, som har behandlet forslaget, præsenterer sine politiske konklusioner i beretningen, og at forslaget ikke kommer til afstemning i Folketingssalen.

Du skal identificere dig med MitID for at oprette, se eller støtte et borgerforslag. Hvis du ikke kan anvende den digitale løsning, kan du gå til siden for ikkedigitale borgere.

Filtrer
Alle
Sorter
Nyeste
Antal støtter8

Forbud for opsætning af gasfyr i Danmark efter 2030 i private hjem

18. april 2024FT-17479
Antal støtter23

Sorgorlov for forældre med dræbte/pludseligt døde børn over 18

18. april 2024FT-17557
Antal støtter19

Afskaf brøkpension

11. april 2024FT-17435
Antal støtter33

Røgfiltre på alle skorstene/forbrændingsenheder.

05. april 2024FT-17529
Antal støtter148

Stop salget af F-16 kampfly til Argentina, og doner dem i stedet til Ukraine over tid

05. april 2024FT-17505
Antal støtter13

Ændring af lov om kørekortregler

05. april 2024FT-17413
Antal støtter114

Nul kvælstof i landbruget! Nye dyrknings metoder skal tages i brug!

25. marts 2024FT-17448
Antal støtter157

Fjern partistøtte

25. marts 2024FT-17340
Antal støtter70

førtidspensionister

25. marts 2024FT-17410
Antal støtter59

Alle børn og unge skal have en undervisning, der gør dem dygtige til at læse. Og det begrænser mistrivsel, uro, rå adfærd og lav læselyst.

25. marts 2024FT-17392
Antal støtter137

Overpris på transport af strøm

14. marts 2024FT-17368
Antal støtter82

Folkets Basisindkomst

14. marts 2024FT-17325
Antal støtter50

Hævelse af spærreklausulen i Folketinget til 5 %

08. marts 2024FT-17300
Antal støtter78

Reduktion af forældrebetaling for ophold ved tvangsanbringelser af børn fra familier på overførselsindkomster.

06. marts 2024FT-17262
Antal støtter87

Mod en Balanceret Dialog: Vejen Fremad uden Woke Ideologi

06. marts 2024FT-17317
Antal støtter441

Lempelser af restriktionerne for brug af fiskeredskaber benyttet af lyst- og fritidsfiskere, samt lempelse af forbud mod fangst af ål.

06. marts 2024FT-17241
Antal støtter498

Forkort ventetid på handicaptillæg

06. marts 2024FT-17315
Antal støtter70

De mest specialiserede indenfor fysiske og psykiske sygdomme er Læger og speciallæger. Derfor skal deres ord vægtes højest i sagsbehandling.

06. marts 2024FT-17272
Antal støtter104

Formålet er at indføre og integrere arbejdet med sociale og følelsesmæssige kompetencer i folkeskolens undervisning fra 0 til 10 klasse.

06. marts 2024FT-17191
Antal støtter47

Dispensation for krav om hjemsendelse af ikke-EU-borgere, med det formål at fastholde udenlandsk sundhedspersonale i Danmark.

01. marts 2024FT-17165
Antal støtter105

Oprettelse af sundhedsfagligt team til behandling af efterfødselskomplikationer

23. februar 2024FT-17257
Antal støtter79

Tillæg til straffelovens §293 stk.2 så en tinglyst vejret kan håndhæves ved lov, og overtrædelse kan straffes.

23. februar 2024FT-17254
Antal støtter104

Bedsteforældre har også ret til samvær

20. februar 2024FT-17225
Antal støtter38

Tilbageførsel af Beslutningsansvar vedrørende skolefravær til forældre.

20. februar 2024FT-17226