Vejledning til ikkedigitale hovedstillere

Sådan gør du, hvis du som ikkedigital borger vil oprette et borgerforslag (være hovedstiller).

Som ikkedigital hovedstiller skriver du dit forslag på en blanket, som du indsender til Folketingets Administration. Folketingets Administration vil sørge for, at forslaget bliver skrevet ind på borgerforslag.dk.

Når du er ikkedigital hovedstiller, skal dine medstillere også være ikkedigitale. De skal skrive under på den samme blanket, som du skriver forslaget på. Det er dit ansvar at sørge for, at medstillerne udfylder blanketten, og at indsende blanketten med alle oplysningerne til Folketingets Administration. Husk, at både du og dine medstillere skal have stemmeret til folketingsvalg.